Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1902. V současné době se aktivně účastní soutěží v požárním  útoku družstva mužů, žen, starších pánů a mladých hasičů.V našich řadách se najde i několik dorostenek a dorostenců. Každoročně se účastníme soutěží v  rámci Podhostýnské hasičské ligy, hry Plamen a okrskových soutěží. Několikrát se nám podařilo postoupit na krajské kolo požárního sportu. Pravidelně pořádáme Masopustní průvod, Košt slivovice, Dětský karneval, Stavění a kácení máje, Dětský den, Soutěž PHL a Soutěž MH, Turnaj ve stolním tenise, Tradiční průvod s MikulášeM, Hodovou zábavu a Hasičský ples :)